Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. 6. 2012

ANGLICKO – ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SLOVNÍČEK

ANGLICKO – ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SLOVNÍČEK

(zdroj: Pes přítel člověka 01/2009 – 08/2009)

POSUDKY ROZHODČÍCH, STADARDY, VÝCVIK, SPORT

Croup – záď, kříž

Loin – bedra

Back – hřbet, záda

Whithers – kohoutek

Neck – krk, šíje

Occiput – týl

Backskull – temeno

Forehead – čelo

Stop – stop

Foreface – část hlavy od očí směrem k nosu – obličejová část

Muzzle – tlama

Nose (Snout) – nos, čenich

Flew – pysk (převislý)

Shoulder Blade – lopatka

Shoulder – rameno resp. plece

Point of Shoulder – vrchol ramenního kloubu

Point of Forechest – vrchol hrudní kosti

Brisket – hruď, prsa

Ribs – žebra

Rib Cage – hrudní koš

Chest – hrudník

Forechest – předhrudí

Upper Arm – pažní krajina, nadloktí

Elbow – loket

Forearm – předloktí

Wrist – zápěstí, corpus

Pastern – přední nadpstí (záprstí), stěnka, metacarpus

Forefoot – přední tlapa

Flank – slabina

Stifle – koleno

Hock joint – patní (hlezenní) kloub, tarsus

Hock (Rear Pastern) – nárt (zadní nadprstí), metatarsus

Point of Hock – patní hrbol

Hindfoot – zadní tlapa

Lower Thigh (Sekond Thigh) – bérec, lýtko

Upper Thigh (First Thigh) – stehno

Point of Buttocks – sedací hrbol

Tail – ocas, prut

HLAVA PSA, SKUS, NOS, OČI A UŠI

Head – hlava

Apple Head – jablkovitá hlava (čivava)

Balanced Head – vyvážená hlava, délka tlamy odpovídá vzdálenosti stopu od týlního hrbolu

Blocky Head – hlava je širší než je požadováno

Clean Head – suchá hlava

Coarse Head – hrubá hlava

Ram´s Head – profil hlavy je mírně zakřivený dolů od vrcholu mozkovny ke špičce nosu (bulteriér, bedlington teriér)

Unbalanced Head – nevyvážená hlava, proporce neodpovídají standardu

Skull – lebka

Broad ins Skull – široká lebka (především mezi ušima)

Snipy Muzzle – špičatá slabá tlama

Stubby (Short) Muzzle – krátká tlama tj. kratší než ½ celkové délky lebky

Tapering (Wedge) Muzzle – tlama, která se postupně směrem k čenichu klínovitě zužuje

Wry Mouth – křivá tlama, spodní čelist je zkřivena k jedné straně, takže není s horní čelistí v jedné linii

Jaw – čelist

Weak Jaw – slabá čelist

Narrow Jaw – úzká čelist

Cleft Palate -  rozštěp patra

Cheek – líce, tvář

Chin – brada

Whiskers – hmatové chlupy

Dish Face – hlava s lehce proneseným nosním hřbetem (pointr)

Blaze – bílá lysina na temeni

Brow (Eyebrow) – obočí

Beard – vous (knírač, bearded kolie)

Dewlap – lalok kůže

Dentition – chrup

Tooth – zub

Incisor – řezák

Canine (Fang) – špičák

Premolár - třenový zub

Molar – stolička

Carnassial teeth – trháky (P4 v horní čelisti a M1 ve spodní čelisti)

Deciduous (milk) teeth – mléčné zuby

Bite – skus

Irregular Bite – nepravidelný skus

Level (Pincer) Bite – klešťový skus (horní a dolní rovně na sebe)

Overshot Bite (Partit Jaw) – podkus (horní přes dolní)

Scissor Bite – nůžkový skus (horní mírně přes dolní)

Reverse Scissor Bite – obrácený nůžkový skus

Undershot Bite (Pig Jaw) – předkus (horní pod dolní)

Nose – nos, čenich

Butterfly Nose – skvrnitý nos

Dudley Nose – masově zbarvený nos, růžově zbarvená nosní houba bez pigmentu

Snow Nose – růžově žíhaný „sněhový“ nos (sibiřský husky)

Eye – oko

Almond Eye – oko mandlového tvaru

China Eye – porcelánové oko, obě oči jsou modré barvy

Wall Eye – jedno oko modré, druhé hnědé

Protruding Eyes – vypouklé oči

Eye Rim – okraj očního víčka

Haw (Haw-eyed) – ektropium, povislá víčka

Ear – ucho

Ear Carriage – nesení uší

Ear Set – nasazení uší

High set – vysoko nasazené uši

Low set – nízko nasazené uši

Closely set – blízko u sebe nasazené uši

Bat Ear – vzpřímené zaoblené ucho (netopýří)

Cropped Ears – kupírované uši

Dead Ears – nepohyblivé uši

Dropped Ears – klopené uši

Flop Ears – uši, které mají být normálně vztyčené, ale z nějakého důvodu jsou sklopené

Flying Ears – uši, které místo aby byly klopené nebo vztyčené, trčí do stran nebo je vztyčené jen jedno ucho

Hanging Ears – visící uši, převislé uši

Pricked (Errect) Ears – vzpřímené (vztyčené) uši

Rose Ear – ucho tvaru růžového listu

Semi-pricked (Semi-doropped) Ears – poloklopené uši

 

PŘEDNÍ KONČETINY PSA

 

Bone – kost

Muscle – sval

Humerus – pažní kost

Ulna – loketní kost

Radius – vřetení kost

Scapula (Shoulder Blade) – lopatka

Scapular Spine – hřeben lopatky

Front Assembly – utváření přední fronty

Forequarters – přední část těla bez hlavy a krku, hrudní končetiny, přední fronta

Bowed Front (Bow Legged, Bandy Legged) – křivý postoj, sudovitý postoj. Při pohledu zepředu  je předloktí zakřivené od loktů směrem ven a od zápěstí směrem dovnitř

Crooked Front – při pohledu zepředu jsou přední končetiny spíše klenuté, typické pro krátkonohá plemena

Fiddle Front (Chippendale Front) – houslový postoj, lokty jsou postavené poměrně široce od sebe, předloktí se distálně sbližuje, nadprstí a tlapky jsou vytočené ven, končetiny jakoby opisují tvar houslí

French Front – úzce postavené končetiny od lokte k zápěstí, nadprstí a tlapky jsou vytočené ven

Narrow Front – úzký postoj předních končetin

Pigeon-toed Front – tlapky vtočené směrem dovnitř

Pinched Front (Pinched Elbows) – při pohledu zepředu jsou lokty blíže u sebe než spodní části končetin, rozbíhavý postoj

Wide Front – široký postoj hrudních končetin

Angulation – úhlení

Shoulder Placement – uložení lopatky

Bossy Shoulders (Loaded Shoulders, Coarse Shoulders) – nadměrně osvalené plece

Closely Set Shoulders – vrchol lopatky je uložen příliš blízko k páteři, mezera mezi lopatkami je příliš úzká

Loose Shoulders – volné plece, lopatka není k hrudníku připevněna pevně, většinou v důsledku špatné kondice

Oblique Shoulders (Slanting Shoulders, Well Angulated Shoulders) – plece uložen dobře šikmo nazad

Straight Shoulders (Upright Shoulder Placement) – strmě uložená lopatka (kratší krk, zkrácený rozsah předních končetin)

Short Upper Arm – příliš krátká pažní kost (zkracuje rozsah předních končetin)

Forearm – předloktí

Out in Elbows (Out at Elbows) – vybočené lokty

Tied in Elbows – loket vtlačen příliš těsně k hrudníku

Pastern – přední nadprstí (záprstí)

Down in Pasterns (Falling Pasterns) – měkké přední nadprstí, prošlápnutá tlapka

Knuckling Over – příliš vystupující zápěstní kloub, překloubení

Slanting Pasterns (Slopping Pasterns) – šikmé přední nadprstí požadované u většiny plemen

Steep Pasterns (Upright Pasterns) – strmé (kolmé) přední nadprstí

Paw (Foot) – packa, tlapka

Cat Feet (Close Cupped Feet, Round Feet) – kočičí tlapka, kompaktní kulatá tlapka s dobře klenutými prsty

East-west Feet (Slew Feet) – tlapky vytočené směrem ven

Flat Feet – ploché tlapky

Hare Feet (Rabbit Feet) – zaječí tlapky, prostřední dva prsty jsou delší než krajní prsty a celkově jsou prsty méně klenuté

Oval Feet – oválné tlapky

Splay Feet (Open Feet) – rozevřené tlapky, prsty daleko od sebe

Tihgtly Knit Feet (Well Knit Feet) – uzavřená tlapka, prsty těsně u sebe

Webbed Feet – prsty s plovací blánou

Dewclaw – první prst hrudní končetiny, paspárek (pátý prst na zadní končetině)

Digit (Toe) – prst

Pads - polštářky

ZADNÍ KONČETINY PSA

 

Pelvis – pánev

Pelvic Girdle – pánevní pletenec

Sacral Bone – křížová kost

Femur – stehenní kost

Tibia – holenní kost

Fibula – lýtková kost

Hip Joint – kyčelní kloub

Hip Socket – jamka kyčelního kloubu

Buttocks – hýždě

Haunches – hýždě, kyčle

Huckle Bone – hřeben kosti kyčelní

Stihle Joint (Knee Joint) – kolenní kloub

Shank – bérec

Gaskin – bérec, lýtko

Patela (Kneecap) – čéška

Calcaneal Process (Point of Hock) – výběžek kosti patní, patní hrbol

Rear Assembly – utváření zadní fronty

Hindquarters (Rearquarters) – zadní část těla, pánevní končetiny

Rearquarter Angulation – úhlení pánevní končetiny

Pelvic Angle (Pelvis Slope) – úhel pánve, úhel, který svírá pánev s páteří

Steep Croup – spáditá záď

Flat Croup – plochá záď

Overangulation – přeúhlení , úhel v koleni je výraznější než požaduje standard

Well Bent Stifles – správné zaúhlení kolen, dobré úhlení mezi bércem a stehnem

Straight Stifles – strmá kolena

Rear Pastern (Hock) – zadní nadprstí, nárt

High Hocks (Long Calcaneal Process) – dlouhá hlezna (typické pro rychlá plemena)

Low Hocks (Low set Hocks, Short Hocks) – krátká hlezna, nízko postavená hlezna

Well Bent Hocks – dobře zaúhlená hlezna

Straight Hocks – strmá hlezna

Sickle Hocks – šavlovitá hlezna (zadní nadprstí svírá s podložkou větší úhel než 90°, zkracují rozsah pohybu

Bowed Hocks (Barrel Hocks) – sudovitý postoj zadních končetin

Cow Hocks – kravská hlezna, patní hrboly se příliš přibližují

Tail – ocas, prut

Tail Set – nasazení ocasu

Tail Carriage – nesení ocasu

Low-set Tail – nízko nasazený ocas

High-set Tail – vysoko nasazený ocas

Gay Tail – ocas nesený výše než požaduje standard

Kink – zálomek

Corkscrew Tail – vývrtkovitý ocas

Curled Tail – ocas nad zádí kruhovitě zatočený

Docked Tail – kupírovaný ocas

Flag Tail – ocas s praporem

Flagpole Tail – vzpřímeně nesený ocas (bígl)

Ringed Tail – ocas končící ve tvaru kroužku (afgánský chrt)

Sickle Tail – srpovitý ocas, obloukovitě nesený vzhůru

Stump Tail (Stumpy Tail) – přirozeně zkrácený ocas

TĚLO PSA

Topline (Outloně) – vrchní linie, linie vedoucí od týlu až po kořen ocasu (tvoří ji krk, kohoutek, hřbet, bedra, záď a nasazení ocasu)

Backline – hřbetní linie, část vrchní linie vedoucí od kohoutku ke kořenu ocasu (tvoří ji hřbet, bedra, záď a nasazení ocasu)

Underline (Bottom line) – spodní

linie, linie vedoucí od lokte přes hruď, břicho, slabiny až k zadním končetinám

Neck – krk, šíje

Arched Neck (Crested Neck) – klenutý krk

Ewe Neck – jelení krk, horní linie krku je prohnutá a spodní vypouklá

Goose Neck (Swan Neck) – labutí krk, dlouhý tenký krk bez požadované síly

Bull Neck – silně osvalený krk, silný krátký krk

Dry Neck – suchý krk

Throatiness (Throaty Neck) – lymfatický krk s povislými kožními záhyby

Rib Cage – hrudní koš

Breastbone – hrudní kost

Floating Rib – poslední třinácté žebro, volné žebro

Ribbed Back (Long Ribs) – dlouhý hrudník a krátká bedra

Ribbed-up – klenutá žebra, úhel mezi žebrem a páteří je cca 45°

Well Sprung Ribs – dobře klenutá žebra

Barrel-shaped Chest – sudovitý hrudní

Oval Chest (Egg Shaped) – oválný hrudník

Deep Chest (Well Let Down Chest) – hluboký hrudník

Dept of Chest – hloubka hrudníku

Shallow Chest (Shallow Brisket) – mělký hrudník

Slab-sided Rib Cage (Narrow Rib Cage, Flat Rib Cage) – plochý hrudník, úzký, nedostatečně vyvinutý hrudník

Narrow Chest – úzký hrudník

Well-developed in Chest – dobře vyvinutý hrudník

Back – hřbet, záda

Level Back (Flat Back) – rovný hřbet

Hollow Back (Dip in the Back, Dippy Back, Sway Back) – prohnutý hřbet

Roached Back – klenutý hřbet

Camel Back (Humped Back) – horní linie je za kohoutkem zaškrcená, hřbet a bedra jsou vyklenutá

Carp Back – kapří hřbet

Wheel Back – přehnaně klenutý hřbet

Soft Back (Slack Back) – měkký hřbet

Sloping Back – spáditý hřbet, kohoutek je výše než bedra

High in Withers – vysoký kohoutek

Lumbar Area (Loin) – bedra

Coupling – oblast mezi hrudníkem a zadními končetinami (tvoří ji bedra, břicho a slabiny)

Close-coupled – oblast mezi posledním žebrem a předním okrajem pánve je krátká, krátká bedra

Loosely Coupled – oblast mezi posledním žebrem a předním okrajem pánve je dlouhá, dlouhá bedra

Strongly Coupled – oblast mezi posledním žebrem a předním okrajem pánve je silná, bedra jsou krátká

Tuck-in – z pohledu seshora jsou bedra stejně široká jako hrudník a záď

Tuck-up – vtažené břicho

Arched Loins – klenutá bedra

Light in Loins – úzká bedra, štíhlý pas

Sagging Loins – ochablá bedra, často dlouhá a málo osvalená

Paunchy Abdomen (Pendulous Underline) – povislé břicho

Overbuilt Croup – zastavěná záď

POHYB PSA

Movement – pohyb

Gait – chod, pohyb

Action – akce končetin

Stride – krok, délka kroku

Long Stride – dlouhý krok

Reach – rozsah pohybu

Drive – posun končetin, odraz

Walk – krok

Trot – klus

Gallop – cval

Amble (Pace) – mimochod

Side Gait – pohyb při pohledu ze strany

Well Balanced Stride (Balanced Trot) – vyvážený pohyb, rozsah pohybu předních končetin odpovídá rozsahu pohybu zadních končetin

Long Reaching Movement (Ground Covering Movement, Full Extension) – prostorný pohyb, výborný rozsah pohybu

Free Action – volná, plynulá akce končetin při minimální vynaložené námaze

Reachy Action – prostorná akce končetin

Rolling Action – za pohybu se hřbet psa převaluje ze strany na stranu, houpavý chod

Stilted Gait (Mincing Action) – vázaná akce, krátký krok, drobivý krok

Hackney Gait – vysoká akce předních končetin, stepování

Lacking Drive – nedostatečný posun (odraz) končetin

Daisy Clipping – pes při pohybu dostatečně nezvedá nohy, končetinami drhne o zem

Overreaching – překračování, zadní končetiny překračují přední končetiny

Interfering – zadní končetiny stíhají přední, končetiny si překážejí

Kicking up – vysoká akce zadní končetiny, vykopávání, často způsobeno přeúhlením zadních končetin

Downhill Runner – za pohybu je záď psa výše než kohoutek – často je tento problém způsoben tím, že přední končetiny jsou zaúhlené lépe než zadní

Down-and-back Gait – pohyb při pohledu zezadu a zepředu

Single Tracking – při každém pohybu z místa se zužuje základna stojícího psa, pes se pohybuje jako jednostopé vozidlo

Crabbing – páteř je odkloněna šikmo od osy pohybu, pes chodí našikmo

Crossing Over (Weawing) – křížení předních či zadních končetin za pohybu

Paddling – pádlování, tlapy předních končetin jsou za pohybu vyhazovány vně linie posunu

Moving Close in Front – úzký chod předních končetin

Moving Wide in Front – široký chod předních končetin

Moving Close Behind – úzký chod zadních končetin

SRST, CELKOVÝ VZHLED PSA

Coat (Jacket) – srst

Outercoat (Guard Coat) – krycí srst

Undercoat – podsada

Double Coat (Two-ply Coat) – dvojité osrstění, srst se skládá z podsady i krycí srsti

Lacking in Undercoat – srst s chybějící podsadou, málo podsady

Out of Coat – nedostatečné osrstění

Smooth Coat – hladká, krátká srst

Wire Coated – drátovitá srst

Wavy Coat – vlnitá srst

Curly Coat – kudrnatá srst

Corded Coat – provázkovitá srst (komondor)

Shaggy Coat – chundelatá srst (bearded kolie)

Glossy Coat – lesklá srst

Open Coat – otevřená srst

Apron (Frill) – límec, dlouhé chlupy na krku a hrudi

Beard – vousy, dlouhé chlupy na bradě, tvářích a hřbetu nosu

Breetching (Britches, Culottes, Trousers, Pants) – dlouhá hustá srst rostoucí na zadní části stehen

Feathering (Fringes) – dlouhá srst na uších, zadní straně končetin, hrudníku a ocase, praporce

Mane – hříva, dlouhá srst na krku

Topknot – čupřina, dlouhá srst na temeni hlavy

Veil – chocholka, srst na hlavě, která překrývá čelo

Hackles (Raised Hackles) – zježená srst (výraz hrozby)

Markings – znaky v srsti (většinou bílé)

Flashings – bílé znaky na krku, hrudníku, končetinách, tlamě, špičce ocasu a jako lysinka na hlavě

Blaze – bílá lysina na čele

Beauty Spot (Kissing Spot) – piha krásy – bílá lysinka, ve které je uprostřed mozkovny barevný odznak

Collar – bílý límec

Splash – bílý znak  nepravidelného tvaru kdekoliv na těle

Socks – bílé ponožky, bíle zbarvené tlapky a nadprstí

Stockings – bíle zbarvené končetiny ve větším rozsahu než jen tlapky a nadprstí

Frosting (Greying) – šedivění, šedivé chlupy na hlavě

Tan – pálení

Mask – tmavá maska

Saddle – tmavé sedlo

Blanket – tmavý plášť

Flecked – skvrnitý

Spotted (Speckled, Mottled) – kropenatý

Ticking – černé tečky v bílé oblasti zbarvení

Dapple – tygrovaný, grošovaný

Merle – merle zbarvení

Conformation – celkový vzhled a stavba daná fyzickým vývojem jak jednotlivých částí těla jedince, tak i proporcemi mezi nimi a celkovou siluetou psa

Balanced – vyvážený vzhled

Well Proportioned – správné proporce

Overdone – přehnaný vývin jednoho nebo více plemenných znaků

Sound – zdravý vzhled, bez vad, typický představitel plemene

Substance – silná kostra

Expression – výraz

CHOV

Breeding – chov

Breeder – chovatel

Pure Bred – čistokrevný

Pedigree – rodokmen

Sire – otec vrhu

Dam – matka vrhu

Brood Bitch – chovná fena

Stud Dog – chovný pes

Puppy – štěně

Litter – vrh

Progeny – potomek, potomci

Kennel – kotec, bouda

Kennels – ustájení psů (jakékoli: budovy, hotely, útulky, výcviková centra..)

Breeding Kennels – chovatelská stanice (používá se jako označení pro velkochov s ustájením v kotcích)

Boarding Kennels – hotel pro psy

Prefix (Affix, Kennel Name) – jméno chovatelské stanice

Stud Fee – krycí poplatek

Tie – svázání

Mate – krýt

Mating – krytí

Mating Date – datum krytí

Artificial Insemination (AI) – umělá inseminace

Heat, Season – hárání

Entire – pes s varlaty nacházejícími se zcela v šourku

Kryptorchid – kryptorchid

Gestation Period – březost

In Whelp – březí

Whelping – porod

Whelp Date (Date od Birth) – datum porodu/narození

Dystocia – dystokie, obtížný porod

C-section (Caeserean section, C/S) – císařský řez

False Pregnancy (Phantom Pregnancy) – falešná březost

Weaning – odstav štěňat

Neuter – vykastrovat (psa i fenu)

Castrate – vykastrovat psa

Spay – vykastrovat fenu

Tattoo – tetování

Microchip – mikročip

Mixbreed (Gross) – kříženec

Mongrel (Mutt) – voříšek

Shelter – útulek

Puppy Mill (Puppy Farm) – velkochov, komerční produkce štěňat